Eng Est Rus
 
STAFF

Laura Niit - Manager

Higher education: Tallinn University of Technology

Economic accounting

Graduated in 2008

Previous work experience: Accounting Office Manager


Liis Järve - sekretär / andmesisestaja

Kutseharidus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Raamatupidamise algõpe

Lõpetatud 2014. a.