Eng Est

Rus
 
PERSONAL

Laura Niit - juhataja

Kõrgharidus: Tallinna Tehnika Ülikool

Majandusarvestuse eriala

Lõpetatud 2008.a.

Eelnev töökogemus: Raamatupidamisbüroo juhataja

.

.


Liis Järve - sekretär / andmesisestaja

Kutseharidus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Raamatupidamise algõpe

Lõpetatud 2014. a.

.

.


Gerli Mitt - andmesisestaja

Kutseharidus: Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Sotsiaaltöö korralduse eriala

Lõpetatud 2004.a.

.

.


Helen Ükskask - andmesisestaja

Kutseharidus: Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Sekretäritöö
Lõpetatud: 2007. a.

.

.


Helen Jõekäär - andmesisestaja

Rakenduskõrgharidus: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Ärikorraldus
Lõpetatud: 2008. a.

Kutseharidus: Pärnu Saksa Tehnoloogiakool
Personalitöö assistent
Lõpetatud: 2005. a.

.

.


Eike Põldeots – andmesisestaja

Rakenduskõrgharidus: Tallinna Majanduskool
Maksundus
Lõpetatud 2015. a.


.

.


Lembit Niit - nõustaja/asjaajaja

.

.